Startsida Produkter Licenspolicy Support Kontakta oss

index

Vi inriktar oss främst på försäljning till skolor. Därför är skollicensen den dominerande licensformen för våra program. Läs nedan om de villkor som gäller för skollicenser.

Vi säljer även till privatpersoner. Läs om privatlicenser nedan.

Vid försäljning till företag utformas licensvillkoren separat för aktuellt företag. Kontakta oss för vidare information.

 

För skollicens gäller:

Licensavtalet är ett bindande avtal mellan skolan och LEKTIONdata. Programvaruprodukten inkluderar programvara och tillhörande media, skriftligt material samt elektronisk dokumentation. Licensen ger Er rätten att installera programvaran på skolans alla datorer. Ni har också rätt att göra en kopia av installationsmediet för backup. Vidare får skolans lärare göra så kallade hemkopior, dvs kopior av programmet som brukas i hemmet för att förbereda lektioner. Dessa hemkopior ska lämnas tillbaka till skolan eller förstöras när planeringsarbetet är slutfört. Programvaran skyddas av upphovsrättslagstiftning och internationella upphovsrättskonventioner. Programvaran säljs inte i sig, den licensieras. Äganderätten och upphovsrättigheterna till programvaran (inklusive, men utan begränsning till, avbilder, fotografier, animationer, video, audio, musik, text och tillbehörsprogram som medföljer), ägs av LEKTIONdata. Ni har inte rätt att förändra, dekompilera eller på annat sätt utnyttja programvaran. LEKTIONdata tar inte ansvar för skador till följd av användning av programvaran.

För personlicens gäller:

Detta licensavtal är ett bindande avtal mellan er och LEKTIONdata. Programvaruprodukten inkluderar programvara och tillhörande media, skriftligt material samt elektronisk dokumentation. Licensen är personlig och får inte överlåtas eller vidare försäljas. Den enda kopiering som är tillåten är säkerhetskopiering av installationsmediet. Rätten till övningar som skapas innehas av licensinnehavaren. Programvaran skyddas av upphovsrättslagstiftning och internationella upphovsrättskonventioner. Programvaran säljs inte i sig, den licensieras. Äganderätten och upphovsrättigheterna till programvaran (inklusive, men utan begränsning till, avbilder, fotografier, animationer, video, audio, musik, text och tillbehörsprogram som medföljer), ägs av LEKTIONdata. Ni har inte rätt att förändra, dekompilera eller på annat sätt utnyttja programvaran. LEKTIONdata tar inte ansvar för skador till följd av användning av programvaran.

Kom ihåg:

Otillåten kopiering, utlåning eller annan förbjuden distribution av programvaran kan medföra upp till två års fängelse samt förverkande av licensrättigheterna!


2016